Ošetření kořenových kanálků - endodoncie


Primární endodoncie

Uvnitř každého zubu je dřeňová dutina s krevním a nervovým zásobením. Bakteriální infekce ze zubního kazu nebo parodontitidy a úrazy zubů jsou stavy, které vedou k zánětu až odumření zubní dřeně. Bakterie se dostávají spletitým kořenovým systémem dále do čelistní kosti a kolem kořene vzniká tzv. zubní váček.

I takto postižené zuby lze zachránit a uchovat s prognózou blízkou zdravému zubu, je ovšem nutné kvalitní ošetření kořenového systému. Kořenový kanálek se rozšíří, vyčistí, vydezinfikuje a hermeticky uzavře, vše s mikroskopickou přesností, protože rozměry jsou opravdu malé (průměr kanálku na špičce kořene i pod 0,1mm)

Reendodoncie

Úspěšnost primárního ošetření při nekvalitním provedení je malá, nedojde-li k řádné dekontaminaci vnitřního prostoru zubu, infekce pokračuje dále do kosti ať už jako akutní bolestivý, nebo chronický stav.

Opětovné vyčištění kořenového systému se nazývá reendodoncie. Nezdary minulého ošetření je nutné napravit, často se jedná o dohledání všech kořenových kanálků, opracování na celou jejich délku, odstranění fragmentů kořenových nástrojů a jiných nepravidelností.

Rozhodnými pomůckami vedoucími k úspěchu je určitě operační mikroskop, speciální ultrazvukové přístroje a časová náročnost ošetření se pohybuje mezi 2 a 3 hodinami.

Průběh ošetření

Endodontické ošetření probíhá v lokálním znecitlivění, laického až brutálního názvu trhání nervů se opravdu bát nemusíte, pouze se vymyje nemocná dřeň, kořenový systém se rozšíří, vydezinfikuje a uzavře, za použití koferdamu - izolace zamezí proniknutí desinfekce do úst pacienta a průniku bakterií do pracovního prostoru..

Vše v jedné návštěvě, což šetří Váš čas a zvyšuje úspěšnost ošetření. Ta je u primárního ošetření 98%, reendodoncie kolem 95%. Ošetřený zub opatřený přesnou korunkou je mechanicky odolný a chráněn proti podélnému rozlomení.